Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2012

mariszka91
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania.
— mistrz J.L Wiśniewski
Reposted fromswagger swagger
mariszka91
Przypominaj mi nieustannie, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. Chyba, że i Ty się zapomnisz. Jeśli tak, to mi nie przypominaj. Takie zapomnienie może zdarzyć się nawet największym przyjaciołom.
— mistrz J.L Wiśniewski
Reposted fromswagger swagger

December 21 2012

mariszka91
8435 8644
Reposted fromspokomadzia spokomadzia
mariszka91
8447 025c
Reposted fromhvarf hvarf
8685 c90a

Follow me on http://sex3us.tumblr.com/ for best sex photos sexy gifs and hot pics…you will cum in your pants… .I. ….

Reposted fromsex3us sex3us
mariszka91
8448 86fd 500
Reposted fromTheEnglishman TheEnglishman
mariszka91
8483 d071 500
Reposted fromevidence evidence
mariszka91
8488 a161
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
9145 f140
Reposted fromkeesha keesha
mariszka91
8515 7abb
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda
9142 f23d 500

blgarden:

↳ …The Substitute Vibrator~ Rinka

Reposted fromkeesha keesha
mariszka91
8521 4058
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda
9140 6eca

[K]- I hear them coming

Reposted fromkeesha keesha
mariszka91
8537 e5a2
Reposted fromkatre katre
9137 56e1 500
Reposted fromkeesha keesha
mariszka91
8539 5f52
Reposted frommollydaggers mollydaggers
mariszka91
8543 f0b2
Reposted fromMirklanda Mirklanda
mariszka91
8544 12f3
Reposted fromnozu nozu
9136 74e2 500
Reposted fromkeesha keesha
mariszka91
8548 e089
India
Reposted fromhvarf hvarf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl